23,14 εκατ. € από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους για πυροπροστασία – το ποσό που αναλογεί στις Αχαρνές

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας, συνολικό ποσό ύψους 23.140.000.00 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Στο ποσό αυτό θα προστεθεί και χρηματοδότηση €1,86 εκατ. τις επόμενες ημέρες με νεότερη απόφαση που θα αφορά την χρηματοδότηση των Συνδέσμων Δήμων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό χρηματοδότησης κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στα €25 εκατ.

Η κατανομή του ποσού στους Δήμους πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, καθώς και με περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.

Πρόκειται για δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε:

• εκτέλεση εργασιών προληπτικού καθαρισμού, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων

• συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες

• υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών

• ενίσχυση εθελοντικών δράσεων

• θέματα προμήθειας εξοπλισμού

• μίσθωση οχημάτων / μηχανημάτων έργου.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ) ο Δήμος Αχαρνών θα λάβει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Μοιραστείτε το…