Αχαρνές: Η σημασία του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την ύπαρξη μιας πόλης

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γράφει η Μαρία Χατζηδάκη Βαβουρανάκη

Πριν αναπτύξουμε το εν θέματι αναφερόμενο, ας δούμε πρωτίστως γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι “το παν σε ένα Δήμο είναι το Γ.Π.Σ.”

 

“Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο καταρτίζεται βάσει των άρθρων 38 Κώδικος Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας αποτελεί, κατά το σύστημα του ν. 1337/1983, το πρώτο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού μίας περιοχής.”

Και η σχετική Νομοθεσία:
Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός σήμερα ρυθμίζεται, βασικά, από τον Νόμο 2508/97 για την Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη, ο οποίος αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του πολεοδομικού καθεστώτος που εισήγαγε ο Οικιστικός νόμος 1337/83.Η καινοτομία του Ν. 2508/97 ήταν ότι καθιέρωσε ρητά δύο επίπεδα Πολεοδομικού Σχεδιασμού (άρθρο 1, παρ.3)

Το πρώτο επίπεδο, στο οποίο ανήκουν δύο ειδών εργαλεία στρατηγικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Τα Ρυθμιστικά Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος, για τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία εκπονούνται στα διοικητικά όρια των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.

Το δεύτερο επίπεδο, το οποίο αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου επιπέδου, περιλαμβάνει:
Τις κάθε είδους Πολεοδομικές Μελέτες, όπως μελέτες επεκτάσεων πόλεων ή οικισμών, μελέτες αναθεωρήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, μελέτες Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης, μελέτες άλλων πολεοδομούμενων περιοχών (όπως παραγωγικών πάρκων κλπ) καθώς και μελέτες Αναπλάσεων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες.

Τις Πράξεις Εφαρμογής, οι οποίες είναι τα σχέδια και οι εργασίες επί εδάφους για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού

Επίσης, σε αντίθεση με προγενέστερα θεσμικά πλαίσια που περιείχαν μόνο κανονιστικές διατάξεις, ο Ν.2508/97 περιέχει–πέραν των επιτελικών σχεδίων των ΡΣ και ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ – και τις κατευθυντήριες αρχές της πολεοδομικής πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη.

Από τα ως άνω μπορεί και ο τελευταίος πολίτης να αντιληφθεί την σημασία και την κρισιμότητα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την χώρα και τον χωρικό της σωστό σχεδιασμό. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τους Δήμους. Πρώτη Προτεραιότητα, ο σχεδιασμός, οι μελέτες και η άμεση πραγματοποίησή τους, ικανή να αλλάξει την ζωή των δημοτών σε όλα τα επίπεδα.

Όλοι όσοι ζούμε στις Αχαρνές, θυμόμαστε πολύ καλά ότι η τελευταία φορά που μπήκε περιοχή στο Σχέδιο Πόλης, ήταν επί δημαρχίας Τάσου Μουστακάτου (1991-1998).
Από τότε έως και σήμερα, κανείς δεν ασχολήθηκε με το κεφαλαιώδους σημασίας αυτό θέμα και όποιος ασχολήθηκε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καμία απολύτως μελέτη. Όλες οι μελέτες -ακριβοπληρωμένες και πολλές διπλο-τριπλο-πληρωμένες- έμειναν στα χαρτιά, στα συρτάρια των αρμοδίων.

Όποιος θεωρεί ότι η κ. Κοσμίδη που ζητά τη θέση της Δημάρχου Αχαρνών, έχει… ασήμαντα προσόντα, τότε δεν αγαπά τον τόπο του.
Και εγώ τον αγαπώ.

Για όσους λοιπόν με ρωτούν καθημερινά γιατί στηρίζω την κ. Ευρώπη Κοσμίδη, παρακαλώ να διαβάσουν το σχετικό της ώδε βιογραφικό:

Διαχρονική και “γεμάτη” η εμπειρία της Πολιτικής Μηχανικού :
• Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
• Εντεταλμένη Τεχνικών Έργων
• Πρόεδρος σε ενενήντα οκτώ (98) Επιτροπές παρακολούθησης Έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια στους Δήμους από Κύθηρα μέχρι Λαύριο και από Μέθανα μέχρι…Κολωνάκι! Σε αυτές, προστέθηκαν οι Αχαρνές, οι Αφίδνες και η Ελευσίνα.
• Πολιτική Προϊσταμένη επί δύο έτη της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών Αττικής που αφορά ολόκληρη την Αττική, τα φανάρια, το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και τους μεγάλους οδικούς άξονες (Κηφισό, Πειραιώς, Αθηνών, Σούνιο).

Για να πληρωθούν οι εργολάβοι που ολοκλήρωναν Έργα της Περιφέρειας, έπρεπε να ελεγχθούν από την κ. Κοσμίδη και αυτή να βάλλει την υπογραφή της σε σχετικό πρακτικό ευθύνης το οποίο συνέτασσε η ίδια.

Όποιος θεωρεί ότι η κ. Κοσμίδη που ζητά τη θέση της Δημάρχου Αχαρνών, έχει… ασήμαντα προσόντα, τότε δεν αγαπά τον τόπο του.
Και εγώ τον αγαπώ.

Μοιραστείτε το…