Χρ Κατσίγιαννη: Να δημιουργήσουμε έναν δήμο που επενδύει στην Εκπαίδευση και στο μέλλον των παιδιών μας

ΑΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γράφει η Χριστίνα Κατσίγιαννη, Φιλόλογος – Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη “Αχαρνές – Αξίζουμε περισσότερα”

 

Για τη δημοτική παράταξη “Αχαρνές – Αξίζουμε περισσότερα” την υποψήφια Δήμαρχο Ευρώπη Κοσμίδη και εμένα προσωπικά, η Εκπαίδευση αποτελεί βασική προτεραιότητα.

 

Ορμώμενη από εικόνες που αντίκρυσα σε πολλά σχολεία της πόλης, εικόνες κτιριακής γήρανσης, ακαταλληλότητας , άρα και επικινδυνότητας, καθώς και κλειστών σχολείων λόγω κάποιας αμέλειας ή γραφειοκρατικής υπαιτιότητας, θα ήθελα μαζί να δούμε γιατί και πώς θα μπορούσε ο δήμος μας να ξεκινήσει μια ελπιδοφόρα αλλαγή σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης.

Στο Δήμο  Αχαρνών, πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και τη διά βίου μάθηση. Για να το επιτύχουμε αυτό, προτείνω τα εξής:

Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών: Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι σχολικές μας εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, ασφαλείς και ευχάριστες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον στατικό και αντισεισμικό έλεγχο και την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης των μαθητών: Πρέπει να προσφέρουμε προγράμματα που θα υποστηρίζουν τους μαθητές σε όλα τα επίπεδα και θα τους βοηθούν να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πρόγραμμα ενίσχυσης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προγράμματα ταλέντων και προηγμένων μαθητών, καθώς και προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Συνεργασία με τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις: Πρέπει να δημιουργήσουμε δυναμικές συνεργασίες με τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις για να παρέχουμε στους μαθητές πρακτικές εμπειρίες και ευκαιρίες εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, συνεργασιών για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και εκδηλώσεων που προωθούν την επαγγελματική καθοδήγηση.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μας έχουν την απαραίτητη επαγγελματική ανάπτυξη και είναι ενημερωμένοι για τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνολογίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια που θα ενισχύουν τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών.

Εν τη ενώσει μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν δήμο που επενδύει στην Εκπαίδευση και στο μέλλον των παιδιών μας. Κάθε παιδί και νέος στον δήμο αξίζει την καλύτερη εκπαίδευση που μπορούμε να του προσφέρουμε.

Μοιραστείτε το…