ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής έτους 2024 που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4/7/2024

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

 • Αποδοχήδωρεάςμεταλλίων,κυπέλλωνκαιδιπλωμάτωνγιατουςαγώνεςΤζούντοπροςτο Δήμο Αχαρνών, στην Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωφελών Δομών, για έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.
 • Αποδοχή δωρεάς αναψυκτικών και νερών για τις ανάγκες Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων προς το Δήμο Αχαρνών, στην Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωφελών Δομών, για έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ  ΓΕΝΙΑΣ

 •  Aποδοχήχρηματικούποσού356.300,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων χωρικής αρμοδιότητάς μας.
 • Oρθή επανάληψη της με αριθμ. 346/11-6-2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής ως προς το ύψος της δαπάνης.
 • Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών
 • Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών
 • Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Πρόσληψη προσωπικού επτά (7) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18 και διαμορφώθηκε με το άρθρο 43 του Ν.5043/2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 • Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής χορηγιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών Ελένη Σαχσανίδη, για το διάστημα από 01- 1-2019 έως και 31-12-2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣΕΙΣΟΔΟΥ–ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LALLEMAND ZEUS ΕΛΛΑΣΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ 101
 • 5η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή /ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου Δανειακής Σύμβασης.

 • Επικύρωση του από 11.6.2024 Πίνακα Υποβολής Προσφορών για τη εκμίσθωση Συγκροτήματος Γραφείων (Α1-Α2-Α3), 1ου ορ., επί της Λ. Μεσογείων 213-215 και Κ. Ουράνη 2-4, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΑΡΑ» και κήρυξη άγονης της Επαναληπτικής Δημοπρασίας
 • Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού13,88€ στον κ. Δ.Δ του Γ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για ΤΑΠ
 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην εταιρεία A.D.E.
 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον Α*****Σ*****.
 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον Π********Α*****.
 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην εταιρεία ΑΦΟΙΒΜΠ. ΕΠΕ.
 • Μείωση μισθώματος περιπτέρου.
 • Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο 486/2024που αφορά τέλος κοινοχρήστων χώρων κουβουκλίου περιπτέρου με βάση τον Ν.4257/14-4-2014 άρθ΄76 έτους 2024.
 • Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 28.400,00€ για την αποζημίωση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου με ΚΑ 162407 στο ΟΤ 135-Γ1329 της Π.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗ του Δήμου Αχαρνών ιδιοκτησίας κ.κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΥ ΘΩΜΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
 • Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 56435/21-06-2024 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης και σύμμεικτων αποβλήτων». Β. Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης και σύμμεικτων αποβλήτων» στην εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 233.567,64 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
 • Επικύρωση του από 18-06-2024 Πίνακα Υποβολής Προσφορών, για τη εκμίσθωση ακινήτου (διαμερίσματος, 3ου ορ., επιφάνειας 94,50τ.μ., επί της οδού Αναγνωστοπούλου 31, στην Αθήνα), ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ
 • Αποδοχή ποσού 70.000,00 € το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
 • Διαγραφή οφειλετών από τους Β.Κ. 733/16-9-2020,122/12-2-2024και123/12-2-2024
 • 2ηΑναμόρφωσηπροϋπολογισμούοικονομικούέτους2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 •  Έγκριση της σύναψης και των όρων της τροποποίησης – παράτασης της από 21/01/2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας- Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
 • Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2δ του άρθ. 27 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’)
 • Α. Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Δήμος Αχαρνών – Αστική Αναζωογόνηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT06 «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος «ΑντώνηςΤρίτσης», εκνέουυποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης, Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και όποιων συνοδευτικών έγγραφων απαιτούνται, λόγω ένταξης υποέργου 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» Β. Βεβαίωση ότι ο Δήμος Αχαρνών θα συμβάλει με δικούς του πόρους στην κάλυψη του ποσού του προϋπολογισμού, το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Α. Τρίτσης ή ποσού που θα αφορά μη επιλέξιμο τμήμα στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Γ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τηςαίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης και του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Χρηματοδοτούμενων Έργων για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Α) Έγκριση διακήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού € 8.951.612,90 (πλέον ΦΠΑ 24%).  Β) Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Γ) Κλήση εταιρειών για υποβολή προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Α.Τ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΣΤΟΛΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € που αφορά την προπληρωμή του e-pass της εταιρείας  Αττική  Οδός Α.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 20-6414.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2024.
 • Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. που αφορά έξοδα των οχημάτων του Δήμου Αχαρνών και ορισμός υπόλογου.

Α.Τ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 •  Διορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στη δικάσιμο της με Αριθμ. Εισαγωγής:ΠΡ3287Β/11-11-2015 Προσφυγής του Καβαλλάρη Γεωργίου κατά του Δήμου για Δημοτική Φορολογία
 • Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΑΚΔ: 4971/682/2024 αίτησης της Ιωάννας-Χριστίνας Κουκουτσίδη περί αναγνώρισης δικαιούχου και καθορισμού οριστικής τιμής
 •  Διορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στη δικάσιμο της με Αριθ. Εισαγωγής: ΠΡ3480Β/2015 Προσφυγής της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΙΑΛΗ Ε.Ε.» κατά του Δήμου για Δημοτική Φορολογία.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

 •  Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/05-06-2024 πρακτικό της Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού Βόρειου Τομέα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 •  Έγκριση Μελέτης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ, με εκτιμώμενη δαπάνη:111.600,00€,συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε.

18,00%, Απροβλέπτων 15,00%, αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι.ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

ΔΕΣ ΤΕ   ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΕΔΩ:  https://www.acharnes.gr/sites/default/files/eisigiseis_20is_7_4_2024.pdf

 

Μοιραστείτε το…