Δήμος Αχαρνών : Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από τον ΟΔΑΠ.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ:9Ψ3Π46ΜΖ4- ΛΗΜ) πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού εκατό τριακοσίων εξήντα (360) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Οι ειδικότητες πού θα προσληφθούν είναι οι παρακάτω: ΠΕ Καλών Τεχνών (Γλυπτών) , 4 άτομα ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγράφων), 6 άτομα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 2 άτομα ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 5 άτομα ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 8 άτομα ΔΕ Πωλήσεων, 331 άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων , 4 άτομα

Επισυναπτόμενο Αρχείο : proslipsi_prosopikoy_apo_ton_odap.360_atomon_aa.pdf

Μοιραστείτε το…