ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπέδων μέχρι 31-05-2024

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Η προηγούμενη ανάρτηση είναι  για το ίδιο θέμα  από τον Δήμο Αχαρνών.   Διαβάστε και τις δύο αναρτήσεις προσεκτικά.  Θα διαπιστώσετε πως  στην Ανακοίνωση από τον Δήμο Αχαρνών,  αναφέρεται και ένα πρόστιμο, 1000 ευρώ, αν μέχρι 31 Μαϊου 2024, δεν υποβάλουν δήλωση καθαρισμού ιδιοκτησιών.  Ποιος  από τους  δύο Δήμους  είναι στην  σωστή κατεύθυνση.

  ΔΗΜΟΣ   ΦΥΛΗΣ :  Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπέδων  μέχρι 31-05-2024

  1. Καλούνται οι συνδημότες μας ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, να προβούν  μέχρι την 31η Μαΐου 2024, σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/22 Πυροσβεστική Διάταξη.
  2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

  1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο 0,50 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσόν 200 Ευρώ (περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114, όπως ισχύει).
  2. Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 266 ν. 5037/2023, ΦΕΚ Α’ 78).
  3. Εξάλλου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Ενέργειας με τίτλο «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΑΔΑ: ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΤΒ) για τη φετινή αντιπυρική περίοδο έτους 2024, στα ακίνητα με υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις ή σε απόσταση 300 μέτρων από αυτές εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή:

 α) εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο,

β) τακτικός καθαρισµός ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεψα και καθαρισµό δένδρων και θάµνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωµα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δοµικά στοιχεία του κτιρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων, τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.

γ) μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λ.π σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.

δ) σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθµό ετοιμότητας σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές µέρος. Στην περίπτωση ακινήτων µε περισσότερες της µίας ιδιοκτησίες το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης συντάσσεται από το σύνολο των συνιδιοκτητών και αναρτάται σε εµφανές σηµείο για την ενημέρωση ενοίκων και κοινού.

ε) σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθµισµένης προστασίας γύρω από κτίριο όπου γίνεται διαδοχική µείωση των καύσιµων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό. Ο σχεδιασμός των περιμετρικών ζωών προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε για κάθε μεμονωμένο κτίριο, είτε για συγκροτήματα κτιρίων της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας εφόσον απέχουν µεταξύ τους απόσταση μικρότερη των πέντε (5,00) μέτρων, κατόπιν συνεννόησης των ιδιοκτητών τους, µε ενσωμάτωση του συνόλου αυτών στο «περίγραµµα» βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας. Ομοίως, στο «περίγραμμα του κτιρίου» δύναται να περιληφθούν και κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, όπως πέργκολες, στέγαστρα, bbq, κ.ά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – 13-05-2024

 

Μοιραστείτε το…