Δημοτικές Εκλογές – τα νέα των παρατάξεων στις Αχαρνές

 

Αχαρνές για όλους
Υποψήφιος Δήμαρχος: Χρήστος Ηλιάδης

    Feed has no items.


Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος
Υποψήφιος Δήμαρχος: Σπύρος Βρεττός (Δήμαρχος)

    Feed has no items.


Για τις παρακάτω Δημοτικές παρατάξεις – προς το παρόν – είναι τεχνικά* αδύνατο να έχουμε αυτόματη ενημέρωση.
*(είτε γιατί δεν έχουν δικτυακό τόπο, είτε έχουν δικτυακό τόπο αλλά δεν ενημερώνεται ή δεν είναι εφικτή η σύνδεση)

Για τον λόγο αυτό αναφέρονται μόνον οι παρατάξεις και τα σήματά τους.

Αχαρνές – Πόλη με Αξία
Υποψήφιος Δήμαρχος: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος

polimeaxia.gr

 


Λαϊκή Συσπείρωση – Αχαρνές
Υποψήφιος Δήμαρχος: Βασίλης Τοπαλλιανίδης


 

Νέα Δύναμη
Υποψήφιος Δήμαρχος: Παναγιώτης Γρηγοριάδης

neadynami.gr


Η παράθεση των δημοτικών παρατάξεων γίνεται με αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα της παράταξης