Εγκρίθηκε το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η διεξαγωγή του μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου ∆ράματος-Αχαρνές 2023 από την Τετάρτη 29 Μαρτίου έως την Παρασκευή 07 Απριλίου, για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας ∆ημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εντός και εκτός Αττικής. Το Φεστιβάλ υλοποιείται σε συνεργασία των Τμημάτων της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι- σμού και Νέας Γενιάς του ∆ήμου Αχαρνών: Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της ∆Η.Κ.Ε.Α

Το Φεστιβάλ το οποίο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στοχεύει:

• στην ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών και στην πλήρη αποκάλυψη του
• στην βιωματική επαφή των μαθητών με το αρχαίο θέατρο.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις τραγωδίας, σατυρικού δράματος και κωμωδίας, καθώς και έργα της νεότερης δημιουργίας εμπνευσμένα από το αρχαίο δράμα. Επίσης, στο Φεστιβάλ συμμετέχουν οι σχολικές μονάδες με θεατρικό αναλόγιο, συναυλίες, χορόδραμα, εκθέσεις εικαστικών, φωτογραφίας, σκηνογραφίας ενδυματολογίας σχετικές με το αρχαίο θέατρο.

∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και

β) ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της Αττικής που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ανωτέρω Φεστιβάλ πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο libraryacharnes@gmail.com.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ σημαίνει και αποδοχή των παρακάτω όρων τη διοργάνωσης:

• ∆ικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ έχουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας ∆ημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εντός και εκτός Αττικής.
• Τα μέλη των καλλιτεχνικών ομάδων πρέπει να είναι αποκλειστικά μαθητές.

• Κάθε θεατρική –καλλιτεχνική ομάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό εκπαιδευτικών.
• Τα σχολεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ πρέπει:

Να στείλουν ηλεκτρονικά στο libraryacharnes@gmail.com. το αργότερο μέχρι Τρίτη 15 Μαρτίου 2023 τη βεβαίωση συμμετοχής και την άδεια φωτογράφησης καθώς και ένα CD ή DVD.

Την αίτηση, τη βεβαίωση συμμετοχής και την άδεια φωτογράφησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα: http://https//arxaiologikoacharnes.wordpress.com/

Στους μαθητές που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ απονέμεται έπαινος συμμετοχής. Στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ και των εγκαινίων της Έκθεσης την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ομιλία της Επιμελήτριας της έκθεσης και Καλλιτεχνικής Συμβούλου του Προγράμματος κας Καλλιόπης Λιαδή.

Για αναλυτικές πληροφορίες με το Τμήμα Αρχαιολογίας στο τηλ. 210- 232287

 

Μοιραστείτε το…