Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Στις  2 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου -2ος όροφος), το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική ειδική συνεδρίαση Δια Ζώσης.

Πρώτο θέμα της  ειδικής  συνεδρίασης, ήταν η εκλογή προεδρείου  του Δημοτικού συμβουλίου και δεύτερο  η εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Ακολούθως κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να προσέλθουν για να ψηφίσουν τους υποψηφίους τους.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2.1.2024 έως και 30.06.2026, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
 2. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 4. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 5. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 6. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ
 7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 8. ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 

 1. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 6. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 7. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σημ.:  Σε επόμενη συνεδρίαση του σώματος, ανακοινώθηκε η παραίτηση από τακτικού μέλους, του Άρη Ηλιάδη και η αντικατάσταση του από την κ. Χρήστο Ηλιάδη.

Μοιραστείτε το…