Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το Σχολικό Έτος 2024-25

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ

Ένωση  Συλλόγων  Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών

Οι εγγραφές των μαθητών για την Α΄ Τάξη του Σχολικού Έτους 2024–2025 ξεκινούν από την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024 και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 20η Μαρτίου 2024.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στην A’ τάξη είναι:

  1. Αίτηση(παρέχεται από το σχολείο) Ο γονέας του προς εγγραφή μαθητή καταθέτει σχετική αίτηση εγγραφής η οποία παρέχεται και από το σχολείο. Η αίτηση, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του σχετικού νόμου, θα πρέπει να έχει τις υπογραφές και των δύο γονέων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει είτε να προσέλθουν και οι δυο για να κάνουν την αίτηση είτε να περάσει ο έτερος κηδεμόνας από το σχολείο, εντός των προθεσμιών, για να (συν)υπογράψει τη σχετική αίτηση ή να αποστείλει (σε ηλ. διεύθυνση υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής μέσω gov. gr.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ).
  3. Για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επισήμως μεταφρασμένη.
  4. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  5. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.
  6. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Θα το παραλάβετε από το σχολείο). Το ΑΔΥΜ θα πρέπει να προσκομισθεί στο σχολείο (το αργότερο) την πρώτη ημέρα λειτουργίας του την επόμενη σχολική χρονιά (2024 – 2025). Για τη συμπλήρωσή του οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Κέντρα Υγείας ή στον προσωπικό τους παιδίατρο. Χωρίς έγκυρο ΑΔΥΜ οι μαθητές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής.
  7. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή απόδειξη ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ, ή συμβόλαιο οικίας κ.λπ.)

Οι γονείς που ενδιαφέρονται, μπορούν να κάνουν παράλληλα και αίτηση για εγγραφή των παιδιών τους στο Ολοήμερο σχολείο.

 

Μοιραστείτε το…