Επισκήνιον Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Μαθητικός Διαγωνισμός για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑ  ΕΚΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το Αρχαίο Θέατρο (τραγωδία & κωμωδία) ως ένα φιλελεύθερο βήμα διατύπωσης και  διάχυσης ιδεών, ως ένας χώρος ενεργού συμμετοχής των πολιτών και ως πεδίο άσκησης γόνιμης κριτικής της εξουσίας αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας της πόλης-κράτους του αρχαίου κόσμου και της υψηλού επιπέδου ψυχαγωγίας των πολιτών.

Το θέατρο σήμερα κατά τη γνώμη σας διαδραματίζει έναν αντίστοιχο, εν σχέσει με τη δημοκρατία και την ψυχαγωγία, ρόλο και γιατί;

Να περιγράψετε το περιεχόμενο και τη μορφή ενός θεατρικού έργου που θα θέλατε να δείτε να παίζεται στο αναστηλωμένο αρχαίο θέατρο της πόλης μας- στο αρχαίο θέατρο Αχαρνών.

ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Το Αρχαίο Θέατρο (τραγωδία & κωμωδία) αποτέλεσε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του δημοκρατικού πολιτικού οικοδομήματος της πόλης-κράτους του αρχαίου κόσμου και τούτο γιατί συνιστούσε: πρώτον, ένα φιλελεύθερο και κραταιό βήμα διατύπωσης και διάχυσης ιδεών· δεύτερο έναν χώρο ενεργού συμμετοχής των πολιτών· τρίτο, ένα πάνδημο σχολείο διαπαιδαγώγησης αυτοδύναμων προσωπικοτήτων· τέταρτο, ένα απ΄ όλες τις πλευρές ανοικτό πεδίο άσκησης κριτικής της εξουσίας και δημοκρατικού διαλόγου· και πέμπτο, έναν καθαρά ψυχαγωγικό όχημα, που συνέβαλε στην πνευματική ανύψωση των συμμετεχόντων, μέσω της πλούσιας παραγωγής υψηλού επιπέδου θεατρικών έργων των δραματικών ποιητών της αρχαιότητας.

Πιστεύετε ότι το Θέατρο σήμερα επιτελεί τον ανωτέρω περιγραφόμενο ρόλο του;

Τι θα θέλατε τα σύγχρονα θεατρικά έργα να αποβάλλουν και τι ιδιαίτερα να προβάλλουν; Μπορείτε να προσδιορίσετε το περιεχόμενο και τη μορφή των θεατρικών έργων που θα θέλατε να δείτε να παίζονται στο αναστηλωμένο αρχαίο θέατρο της πόλης μας- στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων 3 Απριλίου 2024.

 

Μοιραστείτε το…