Ευρώπη Κοσμίδη, Περιφερειακή Σύμβουλος: «Δίπλα σας 365 μέρες το χρόνο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Σάββατο 17 ∆εκεμβρίου 2022, αλλά και κάθε φορά που χρειάζεται, βρέθηκα στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Κυπριανός στις Άνω Αχαρνές. Στόχος μου
να βρισκόμαστε κοντά στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη 365 ημέρες τον χρόνο και ειδικά μέρες γιορτινές που όλοι το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή!

Θα είμαι πάντα κοντά σας!!!».

Μοιραστείτε το…