Εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με αφορμή δημοσίευμα ηλεκτρονικής εφημερίδας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political με τίτλο “Αποκαλύψεις-φωτιά στην Περιφέρεια Αττικής. Μίσθωσαν βυτιοφόρο με € 340.000, ενώ η αγορά του κοστίζει €80.000;”:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με αφορμή και σημερινό συκοφαντικό δημοσίευμα ηλεκτρονικής εφημερίδας

Ψευδή, συκοφαντικά, ανυπόστατα και επαίσχυντα όσα αναφέρονται και στο σημερινό δημοσίευμα (27.10.2023), στην ημερήσια ψηφιακή εφημερίδα «Political», με τίτλο «Αποκαλύψεις-φωτιά στην Περιφέρεια Αττικής. Μίσθωσαν βυτιοφόρο με € 340.000, ενώ η αγορά του κοστίζει €80.000;».

Επί του ανωτέρω ψευδέστατου και επαίσχυντου δημοσιεύματος της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Political», της 27.10.2023, σημειώνεται ότι:

1. Η σύμβαση για το «Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής» και, κατόπιν του προβλεπομένου στο νόμο, προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε απόλυτα νόμιμη.
Η δε έκπτωση που επιτεύχθηκε, ήταν μεγαλύτερη και κατά 4 μονάδες, δηλαδή ευρώ 280.000, από αυτήν του προηγούμενου διαγωνισμού και, μάλιστα, σε τιμές προϋπολογισμού, χαμηλότερες από τον προηγούμενο.

2. Για το διεθνή διαγωνισμό «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2023 και 2024 στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής», ο συντάκτης της άνω ηλεκτρονικής εφημερίδας και, προφανώς ηθελημένα, δεν κατενόησε τον προϋπολογισμό του άνω έργου, ειδικότερα δεν θέλησε να κατανοήσει ότι:

– Η σταλία (αναμονή) βυτιοφόρου ύδατος και χειριστή, επί 24ώρου βάσεως, αποζημιώνεται, κατά τη διάρκεια κάθε αντιπυρικής περιόδου, μόνο όταν το επίπεδο συναγερμού είναι 3, 4 ή 5.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης, οι ημέρες με το επίπεδο αυτό συναγερμού, κατά τα έτη 2019 – 2022, ήταν, ανά αντιπυρική περίοδο, κατά μέσο όρο, 72 ημέρες.

Επομένως, το πραγματικό κόστος της σταλίας-αναμονής, ανά βυτιοφόρο ύδατος επί 24ώρου βάσεως, θα είναι για την Περιφέρεια Αττικής, βάσει του προϋπολογισμού της εργολαβίας, 72 ημέρες χ 24 ώρες χ 50 ευρώ = ευρώ 86.400, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών οδηγών, δαπανών καυσίμων κ.λπ.

Για το λόγο αυτό προκύπτει απόλυτα και κατηγορηματικά, η εσκεμμένη «εφεύρεση», του εξωφρενικού ποσού των € 340.000 ανά βυτιοφόρο ύδατος, και με αποκλειστικό, προφανώς, σκοπό, αφ’ενός την παραπλάνηση των αναγνωστών της άνω ιστοσελίδας και, αφ’ετέρου, τη δυσφήμηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Στελεχών της, τα οποία συνέταξαν τη σχετική μελέτη και, εν συνεχεία, διακήρυξη.

3. Σημειώνεται ότι τα 15 προηγούμενα χρόνια, το αντίστοιχο κόστος για την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, ήταν 72 ημέρες χ 24 ώρες χ 80 ευρώ = ευρώ 138.240, δηλαδή ποσό μεγαλύτερο, από την διαδικασία του διαγωνισμού που προέκρινε για 1η φορά, ο Περιφερειάρχης Αττικής.

4. Επίσης, ο συντάκτης της άνω ηλεκτρονικής εφημερίδας και, προφανώς ηθελημένα, δεν θέλησε να κατανοήσει ότι, όταν αποζημιώνεται έκτακτο συμβάν, π.χ. πυρκαγιά, δεν μπορεί και δεν αποζημιώνεται, ταυτόχρονα και η σταλία (αναμονή), γεγονός που σημαίνει ότι, ποτέ και εντός της 2ετίας, δεν θα απορροφηθεί περισσότερο ποσοστό του 70% του προϋπολογισμού του έργου, στην υποθετική περίπτωση ότι, κάθε ημέρα εκδηλώνεται πυρκαγιά!

Περαιτέρω ότι, ο προϋπολογισμός του έργου είναι εκτίμηση για τη συνολική διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και ότι το πραγματικό κόστος, θα προκύψει από ημερολόγια έργου και τελικούς λογαριασμούς, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι δεδουλευμένες ημέρες σταλίας (αναμονής) ή πυρκαγιάς.

5. Σε σχέση με τη μίσθωση του γερανού, κατόπιν πληροφόρησης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙΔΙΜΥ), έγινε και νομίμως, η ανάθεση υπηρεσιών έως ποσού ευρώ 30.000 (πλέον Φ.Π.Α.) και η πρόσκληση στους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, διότι δραστηριοποιούνται στην άνω Υπηρεσία, όπως και άλλες αναθέσεις έχουν γίνει σε άλλους οικονομικούς φορείς που, ομοίως, δραστηριοποιούνται στην Υπηρεσία αυτή.

6. Τέλος, για τις λοιπές διαγωνιστικές διαδικασίες και τον τρόπο συμμετοχής των οικονομικών φορέων, αυτός εναπόκειται στην επιχειρηματική επιλογή εκάστου, ενώ τα αποτελέσματά τους ελέγχονται από τις αρμόδιες Αρχές (Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.).

7. Ήδη, ο Περιφερειάρχης Αττικής και δια των πληρεξουσίων του δικηγόρων, εκκίνησε όλες τις οριζόμενες στο νόμο διαδικασίες, σε βάρος των υπαιτίων, για όσα συκοφαντικά, ανυπόστατα και επαίσχυντα, αναφέρονται στα δημοσιεύματα της 26 κ΄ 27.10.2023, στην ημερήσια ψηφιακή εφημερίδα «Political».

 

 

Μοιραστείτε το…