Φορολογικές δηλώσεις: Ποιους 18άρηδες καλεί η Εφορία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποχρέωση να υποβάλουν  Φορολογική δήλωση  έχουν χιλιάδες νέες και νέοι που έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2023 και απέκτησαν εισόδημα από οποιαδήποτε δραστηριότητα, κατείχαν κατοικία ή ΙΧ αυτοκίνητο, είχαν τραπεζικό λογαριασμό, εισέπραξαν τόκους από καταθέσεις, ομόλογα η κέρδη από μετοχές έκαναν έναρξη επαγγέλματος και ίδρυσαν επιχείρηση.

Κι αυτό γιατί με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ανεξάρτητα από το αν είναι προστατευόμενα μέλη ή όχι οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση εφόσον:

  1. Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν έστω ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κατοικία που τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους ή από κάποιον φίλο τους.
  2. Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο.
  3. Απέκτησαν εντός του 2023 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.
  4. Ίδρυσαν εντός του 2023 επιχείρηση στο όνομά τους.
  5. Προχώρησαν εντός του 2023 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.
  6. Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Ωστόσο από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης εξαιρούνται οι νέοι που το προηγούμενο έτος δεν είχαν εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια διαβίωσης (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή ήταν φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Επισημαίνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών απαντώντας σε σχετική επερώτηση στη Βουλή διευκρίνισε τα εξής:

– Δεν είναι υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο που δεν αποκτά ούτε πραγματικό ούτε τεκμαρτό εισόδημα. Εάν παρόλα αυτά υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό πραγματικό είτε τεκμαρτό εισόδημα, δεν υπολογίζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ αφού αυτή υπολογίζεται μόνο εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

– Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο υποβάλει δήλωση στην οποία προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. λόγω αυτοκινήτου) αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί (μαχητό τεκμήριο), εφόσον αποδεικνύεται ότι συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που συμβάλλουν στις δαπάνες διαβίωσής του ή εφόσον υπηρετεί τις στρατιωτική θητεία του περίπτωση α ή εφόσον είναι άνεργο και δικαιούται βοήθημα ανεργίας.

– Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του και δεν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που το καθιστά υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, τότε η κατοικία στην οποία διαμένει εκεί που σπουδάζει δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα (που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στη δική του δήλωση), ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο της κατοικίας συντάσσεται στο όνομα του τέκνου.

Οι νέοι φορολογούμενοι για να εισέλθουν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και να υποβάλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ και κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Η ΑΑΔΕ έχει χορηγήσει αυτόματα ΑΦΜ στους νέους ηλικίας από 12 έως 18 ετών ενώ όσοι δεν διαθέτουν κλειδάριθμο θα πρέπει να ακολουθήσουν μια νέα ψηφιακή διαδικασία για να αποκτήσουν κωδικούς.

Τα φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ήδη ΑΦΜ και επιθυμούν να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, υποβάλλουν αίτηση για κλειδάριθμο αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή κλειδάριθμος. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει αίτημα για τον εαυτό του εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή για λογαριασμό άλλου φυσικού ή μη φυσικού προσώπου, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο.

Τα βήματα για την απόκτηση κλειδάριθμου είναι τα ακόλουθα:

  1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του στην ψηφιακή πύλη myAADE /ΑΦΜ & κλειδάριθμος / κλειδάριθμος
  2. Με την υποβολή της αίτησης γίνεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ταυτοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου του, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή/και με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

– Εάν επιτευχθεί αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση, τα δεδομένα του λογαριασμού (κωδικοί πρόσβασης και κλειδάριθμος) αποστέλλονται αυτοματοποιημένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει ο φορολογούμενος στην αίτηση, με τον κλειδάριθμο ειδικά να αποστέλλεται τμηματικά: το πρώτο τμήμα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το δεύτερο τμήμα με SMS στον ταυτοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

– Εάν δεν επιτευχθεί αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση ή δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος οδηγείται σε επιλογή ταυτοποίησης είτε μέσω βιντεοκλήσης στο myAADElive, είτε με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του λογαριασμού (κωδικοί πρόσβασης και κλειδάριθμος) αποστέλλονται μετά την ταυτοποίηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

Πηγή :  www.flash.gr  Κώστας Αντωνάκος

Μοιραστείτε το…