Η 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  Προβολή  βίντεο :  https://www.facebook.com/dimosacharnon/videos/7572921789469940

 

 Η 12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών  πραγματοποιήθηκε Δια Ζώσης, στις 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου -2ος όροφος), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Απόκτηση από τον Δήμο Αχαρνών μίας (1) υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΦΑΕΘΩΝ» (Ε.Κοιν.). Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
 2. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 5.000,00€ που αφορά στην απονομή χρηματικού επάθλου στην κ. Τελτσίδου Ελισάβετ, πρωταθλήτριας του Τζούντο, λόγω της διάκρισής της σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή

 

 1. Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής μεσχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) περιόδου 2024-2025 για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωφελών Δομών
 2. ΑντικατάστασημέλουςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουτουΝ.Π.Δ.Δ.μετηνεπωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(ΑΡΩΓΗ)».

Εισηγητής: Δήμαρχος Αχαρνών

 1. ΈγκρισηΙσολογισμού Οικ.Έτους 2023 του Κληροδοτήματος «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ»- Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Αχαρνών.

Εισηγητής:Δημοτική Επιτροπή

 1. Έγκριση Απολογισμού Οικ.Έτους 2023 του Κληροδοτήματος «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ»- Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Αχαρνών.

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή

 1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδωνΑ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή

 

 1. Έγκριση ή μη για την εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στις συμβολές της Λ. Ιωνίας με το παράπλευρο οδικό δίκτυο της Αττικής οδού στον Δήμο Αχαρνών. Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή
 2. Έγκριση ή μη για την εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην κεντρική πύλη της σχολής αξιωματικών αστυνομίας στον Δήμο Αχαρνών (Λ. Θρακομακεδόνων). Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή

 

 1. Έγκριση Ισολογισμού Έτους 2023 του Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΑΡΑ» Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013. Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή
 2. Έγκριση Απολογισμού Οικ. Έτους 2023 του Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΑΡΑ» Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τοάρθρο 59 του Ν.4182/2013. Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή

 

 1. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 49324/27-05-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για το έτος 2023, που αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης (αριθ. πρωτ. 55179/26.05.2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV012761098) για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων, συγκεκριμένα της Ομάδας Β΄ – Φωτοαντιγραφικό Χαρτί και την χρονική παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες.

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής όσων αυθαίρετα κατέχουν ή κατοικούν στο ακίνητο που βρίσκεται στην Π.Ε. Αγία Παρασκευή, με Κ.Α. 330904 στο Ο.Τ. Γ2343 (Πάρκο), μετά από την συντέλεση της απαλλοτρίωσής του.

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 50209/29-05-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης (αριθ. πρωτ. 45440/18.05.2022,ΑΔΑΜ:22SYMV0105785032022-05-18)για την Προμήθεια Ασφαλτομίγματος και την χρονική παράταση αυτής κατά 1 έτος.

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 49097/24-05-2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2023, που αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης (αριθ. πρωτ. 55184/26.05.2023,ΑΔΑΜ:23SYMV0127614382023-05-26) για την Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Ονοματοθεσίας, Κατόπτρων, Κολωνακίων και Σιδηρών Στύλων (Ομάδες Β΄ και Ε΄) και συγκεκριμένα την χρονική παράταση παράδοσης των υλικών της Ομάδας Β΄ της σύμβασης, ήτοι την Προμήθεια Πινακίδων Ονοματοθεσίας, της αναδόχου ατομικής επιχείρησης του κου Εμμανουήλ ΠΕΤΡΑΚΗ του Εμμανουήλ, με ΑΦΜ 166758607, αρ. ΓΕΜΗ 158631801000. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για  τη  στέγαση του  3ου

Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Διαπίστωση ανάγκης  μίσθωσης        νέου    ακινήτου      για   τη     στέγαση               του       17ου 

Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Διαπίστωση ανάγκης  μίσθωσης        νέου    ακινήτου      για   τη     στέγαση               του       21ου 

Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Ατελώς χρέωση της ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ». Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Ατελώς χρέωση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ». Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο πουαφορά έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης ιδιωτικής οδού συνολικού εμβαδού 2,99 τ.μ. στην Π.Ε ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ Β’ με ΟΤ 802 και ΚΑ 193244 που με τους πίνακες της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής προσκυρώνεται μεταξύ Δήμου και του κ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ποσού 586,52€ σύμφωνα με το φύλλο αξίας υπολογισμού ακινήτου που μας προσκόμισε. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εγκατάστασης ενός επίγειου συνεπτυγμένου τύπου (Compact) υποσταθμού διανομής σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών Χαμηλής Όχλησης, –Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE–PANAFONΑ.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 41241/23-04-2024) με Ανάδοχο εταιρεία την Circet Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Επέκταση Δικτύου Οπτικών Ινών Χαμηλής Όχλησης– Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 49514/27-05- 2024) με Ανάδοχο εταιρεία την ADAPTIT Α.Ε.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 199,70€, από το Υπουργείο Εσωτερικών και απόδοση στο 3ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών δια της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιαs Εκπαίδευσης για τη διενέργεια                     Εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση. Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 2. Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ν.Π. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 3. Έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ)». Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ)»

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                            ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ(ΘΕΜΗΣ)

 

Μοιραστείτε το…