Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί δράση στήριξης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, με 1,5 εκατ. Ευρώ. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής με ποσό 1,5 εκατ. ευρώ. Η δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδόθηκε από τη ∆ημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ∆ΥΠΑ (πρώην ΟΑΕ∆) και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (https:// www.ependyseis.gr). Πρόκειται για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά». Η δράση που υλοποιεί πρώτη η Περιφέρεια Αττικής είναι διάρκειας 12 μηνών και το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στις 14.800 το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής συνάντηση του Περιφε- ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του ∆ιοικητή της ∆ΥΠΑ Σ. Πρωτοψάλτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η αρμόδια Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Μ. Ζέρβα, ο Προϊστάμενος της ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής ∆. ∆ρόσης, η Υποδιοικήτρια της ∆ΥΠΑ Γ. Χορμόβα και ο Σύμβου- λος ∆ιοίκησης Γ. Λουκίδης.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος και ζήτησε από τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Αττικής να συνεργαστούν με τα στελέχη της ∆ΥΠΑ, τους εμπλεκόμενους δήμους και τα κέντρα κοινότητας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020. Της ενεργοποίησης της δράσης προηγήθηκε απόφαση εκχώρησης από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, σύμφωνα με την οποία η ∆ΥΠΑ αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες επιλογής. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2023 και οι ωφελούμενοι της πρώτης φάσης αναμένεται να είναι περίπου 100.

Με αφορμή τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε:
«Η Περιφέρεια Αττικής με την αξιοποίηση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών κονδυλίων προχωρά στην έμπρακτη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά. Σταθερός στόχος μας παραμένει η κοινωνική ενσωμάτωση, η άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη που υλοποιεί το σχετικό πρόγραμμα, ενώ το επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να εξειδικεύσουμε σε συνεργασία με τη ∆ΥΠΑ, την υλοποίηση μιας ειδικής δράσης που θα στοχεύει στη στήριξη των γυναικών Ρομά προκειμένου να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση. Η συνεργασία μας με τη ∆ΥΠΑ δεν σταματά όμως εδώ. Θα συνεχιστεί και με ένα ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτηριακών της υποδομών. Από την πλευρά του ο ∆ιοικητής της ∆ΥΠΑ Σ. Πρωτοψάλτης και η αρμόδια υποδιοικήτρια Γ. Χορμόβα επισήμαναν ότι η ∆ημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση και την ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. «Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων εντάσσεται και η δημιουργία νέων γραφείων εξυπηρέτησής τους. Με το νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης συνδράμουμε ενεργά στη μείωση της ανεργίας και στην απορρόφηση των Ρομά στην αγορά εργασίας. Το προσεχές διάστημα θ’ ακολουθήσουν αντίστοιχα προγράμματα και για τις προώθηση στην αυτοαπασχόληση 101 ανέργων Ρομά, ηλικίας 20 έως 44 ετών, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

• 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ
• 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

• 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

∆ικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι Ρομά στο μητρώο της ∆ΥΠΑ, ηλικίας 20- 44 ετών. Η αίτηση χρηματοδότησης και η πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι, να είναι εγγεγραμμένοι στο μη- τρώο ∆ΥΠΑ και να λάβουν βεβαίωση από κέντρο κοινότητας ή/και κοινωνική υπηρεσία δήμων ότι κατοικούν σε οικισμό/ καταυλισμό Ρομά. Από τις επιλέξιμες δραστηριότητες εξαιρούνται οι καντίνες, τα κυλικεία, τα περίπτερα, εκμετάλλευση φορτηγού ∆.Χ., τυχερά παιχνίδια κ.λ.π.

Συνολικά η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη ∆ημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr

 

Πηγή : Γραφείο Τύπου

Μοιραστείτε το…