Κατασκευή νέας πεζογέφυρας στην προέκταση της οδού Λασιθίου στο ρέμα Καναπίτσα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εταιρεία που έχει αναλάβει την εργολαβία του έργου της Διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) πρόκειται να προχωρήσει σε αποξήλωση και αντικατάσταση της παλιάς μεταλλικής πεζογέφυρας στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου ανάντι της οδού Φιλαδέλφειας, στην προέκταση της οδού Λασιθίου.

Αφότου αποξηλωθεί η παλιά υφιστάμενη μεταλλική και μέχρι την κατασκευή της νέας πεζογέφυρας οι κάτοικοι των γύρω περιοχών θα επικοινωνούν μέσω της ανάντι οδού 25ης Μαρτίου ή της οδού Φιλαδελφείας .

Ο εκτιμώμενος χρόνος εργασιών είναι περίπου 6 μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη σύμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την εταιρεία που ανέλαβε την εργολαβία για το αντιπλημμυρικό έργο της διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από τα 12.586 χιλιόμετρα του συνολικού μήκους ρέματος, επεμβάσεις προβλέπονται σε μήκος 7,5 χιλιομέτρων.

Πιο συγκεκριμένα για 1,6 χιλιομέτρα προτείνεται κλειστή διατομή, ενώ για τα υπόλοιπα 5,9 χιλιόμετρα προτείνεται ανοιχτή διατομή με συρματοκιβώτια και για 3,7 χιλιόμετρα διατηρείται η φυσική διατομή.

Στα προτεινόμενα έργα εντάσσονται 2 υφιστάμενα τεχνικά έργα, το τεχνικό διέλευσης τής Αττικής Οδού και ο οχετός στην οδό Σκρα, συνολικού μήκους 1,5 χιλιομέτρου.

Τέλος περιλαμβάνεται και το χωμάτινο φράγμα ανάσχεσης, που προτείνεται να κατασκευαστεί περίπου 2 χιλιόμετρα κατάντη από το όριο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με σκοπό για την απομείωση των πλημμυρικών απορροών της ορεινής λεκάνης του βουνού.

Μοιραστείτε το…