Κερδίζει συνεχώς το 1544 για την άμεση επίλυση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε σημαντικό τεχνολογικό εργαλείο στο στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Αττικής για την προάσπιση και αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στους δρόμους της Αττικής, αναδεικνύεται το τετραψήφιο νούμερο 1544, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν αποκτήσει έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα μπορούν να αναφέρουν:
1. Εκτεταμένες διαρροές επικίνδυνων υλικών στο οδόστρωμα (π.χ λάδια, πετρέλαια, λάστιχα, προφυλακτήρες).
2. Προβλήματα στη φωτεινή σηματοδότησης και τον ηλεκτρο- φωτισμό (π.χ καμένες λάμπες).
3. Ζημιές που προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα (πχ. κατε- στραμμένα στηθαία, πτώσεις ιστών).
4. Φθορές στο οδόστρωμα (π.χ καθίζηση, λακκούβες, σβησμέ- νες διαγραμμίσεις, κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης).
5. Ύπαρξη υλικών που μπορεί να φράξουν τα φρεάτια απορρο- ής υδάτων και να δημιουργήσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο Ήδη, το τηλεφωνικό κέντρο του 1544, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο, σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 23/02/2022 –έως 16/12/2022 έχει καταγράψει 1392 αναφορές – αιτήματα πολιτών, από τα οποία έχουν διεκπεραιωθεί τα 1347.
Το Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας, αφού ιεραρχήσει τις σχετικές πληροφορίες, άμεσα προβαίνει στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες και δράσεις αποκατάστασης των προβλημάτων.

 

Μοιραστείτε το…