Κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη 8/6 στις 19:30 στο θεατράκι του Δημαρχείου στη μνήμη του Μάριου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò, ôï ÓÜââáôï 10 Éïõíßïõ 2017, Ýîù áðü ôï 6ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Á÷áñíþí ãéá ôïí èÜíáôï ôïõ 11÷ñïíïõ ìáèçôÞ áðü áäÝóðïôç óöáßñá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ó÷ïëéêÞò ãéïñôÞò. Ïé êÜôïéêïé ôçò ðåñéï÷Þò æçôïýí åêôüò áðü áðüäïóç äéêáéïóýíçò íá åðÝëèåé íïìéìüôçôá óôçí ðåñéï÷Þ.
(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αν. Αττικής “Ο Σωκράτης” μαζί με την μαζί με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Αχαρνών έχουν εξαγγείλει κινητοποίηση για την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:30 στο θεατράκι του Δημαρχείου επί της οδού Φιλαδελφείας 87 στη μνήμη του αδικοχαμένου μαθητή  Μάριου-Δημήτριου Σουλούκου που έφυγε από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του σχολείου του πριν από 6 χρόνια.

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, “η εγκληματική δραστηριότητα με αιχμή το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, το λαθρεμπόριο γενικά που αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα πίσω από την οποία βρίσκονται πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, βρίσκονται διασυνδέσεις με μηχανισμούς του αστικού κράτους, γεννά ανασφάλεια και φόβο, πολέμους συμμοριών, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, ναρκωτικά και σφαίρες στα σχολεία“.

 

 

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ ΑΝ. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς,

Δεν ξεχνάμε τον άδικο χαμό του μικρού μαθητή μας Μάριου-Δημήτριου, από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του σχολείου του, συνέπεια της εγκληματικής ολιγωρίας τόσο της Δημοτικής αρχής όσο και του κράτους, αφού, ενώ είναι κοινό μυστικό ότι στις Αχαρνές η παραβατικότητα – εγκληματικότητα είναι στο κόκκινο, όλοι κωφεύουν υποθάλποντας στην ουσία αυτή την κατάσταση. Οι αιτίες που γεννούν και θρέφουν την εγκληματική δραστηριότητα είναι ακόμα ΕΔΩ.

Η συνειδητή υποβάθμιση της περιοχής μας (έλλειψη χώρων άθλησης και πολιτισμού, η παντελής έλλειψη αντιπλημμυρικής-αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας, το υποβαθμισμένο δίκτυο συγκοινωνιών, οι τραγικές ελλείψεις στα σχολεία εντείνουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά γκετοποίησης της περιοχής.

 

Η εγκληματική δραστηριότητα με αιχμή το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, το λαθρεμπόριο γενικά που αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα πίσω από την οποία βρίσκονται πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, βρίσκονται διασυνδέσεις με μηχανισμούς του αστικού κράτους, γεννά ανασφάλεια και φόβο, πολέμους συμμοριών, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, ναρκωτικά και σφαίρες στα σχολεία.

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:30 στο θεατράκι του Δημαρχείου  επί της οδού Φιλαδελφείας 87 μαζί με την Ένωση Γονέων Αχαρνών στη  μνήμη του αδικοχαμένου μαθητή μας Μάριου-Δημήτριου Σουλούκου.

Μοιραστείτε το…