Ορισμός Προέδρου και μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος «ΑΡΩΓΗ».

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

Στις Αχαρνές 30 του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε Δια Ζώσης, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.: 9238/26-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Στο θέμα Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ),  ΟΜΟΦΩΝΑ  ψηφίστηκε  η σύνθεση του  Δ.Σ. ως εξής:

Εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του Δημοτικού Ιδρύματος με όνομα ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, τους κάτωθι:

κ. Παυλίδου Όλγα, Δημοτική Σύμβουλο ως Πρόεδρο.

κ. Βρεττού Κλειώ, Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρώτρια την κ. Γκέτσου Ελένη (Δημότισσα).

κ. Ρήγα Μαρία (εκπρόσωπο του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας ΑΡΩΓΗ) με αναπληρώτρια την κ. Μαθιού Μαριάννα (εκπρόσωπο του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας ΑΡΩΓΗ).

κ. Δίελα Ιωάννα, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών με αναπληρώτρια την κ. Καβαζίδου Σοφία, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.

κ. Έλλιοτ Ευαγγελία – Σοφία(Δημότισσα) με αναπληρώτρια την κ. Κούτελα Δήμητρα (Δημότισσα).

κ. Σιδέρη Αναστασία (Δημότισσα) με αναπληρώτρια την κ. Κουντουριώτου – Στραβοκέφαλου Μαρία (Δημότισσα).

κ. Δαμιανού Αιμιλία (Δημότισσα) με αναπληρώτρια την κ. Κατή Μαρία (Δημότισσα).

κ. Κατσανδρή Ιωάννη (Δημότη) με αναπληρωτή τον κ. Φράγκο Νικόλαο (Δημότη).

κ. Ποιμενίδη Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρώτρια την κ. Καπετάνιου Φανή (Δημότισσα).

 

Μοιραστείτε το…