Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας στους ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας προκαλούμε την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 9:30 π.μ. στην έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος UpCare με τίτλο “Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μέτρο Πρόληψης της έμφυλης βίας”, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αχαρνών στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί και συγχρηματοδοτείται από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και την Ε.Ε( Ευρωπαϊκή Ένωση)

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι εταίρος του προγράμματος.

Μοιραστείτε το…