ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης, στις 28 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου -2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α’) καθώς και την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

        1.  Θέμα συζήτησης κατοίκων της Π.Ε. Μεγάλα Σχοίνα.  Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

        2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή. 

       3. Διαβίβαση της με αρ. 256/2024 Απόφ. Δημοτικής Επιτροπής για τη δωρεάν παραχώρηση εδαφικού τμήματος οικοδόμησης γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το Ν.3325/05, από την ΤΟΨΗΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “TOP SYSTEM”.  Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή

      4. Εισήγηση σχετικά με το κλείσιμο της οδού Αθανασίου Μπόσδα στα όρια του Δημαρχιακού Μεγάρου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Διαχείρισης Κρίσεων, Έργων Αυτεπιστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας

  1. Χορήγηση σε χρήμα οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2021 σε τακτικό προσωπικό του Δήμου Αχαρνών (μόνιμοι – συμπληρωματικό).  Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

      6 . Χορήγηση σε χρήμα οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 σε τακτικό προσωπικό του Δήμου Αχαρνών (μόνιμοι – συμπληρωματικό). Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και καθορισμός θέσεων, σχετικά με την εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. κατά την περίοδο 2024-2025 Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

      8. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Αχαρνών στη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, από μέρους των αιτούντων των γεωμετρικών στοιχείων ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 050281636022/0/0, 050281636024/0/0 και 050281636028/0/0». Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

    9. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

   10.  Μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων και βρεφών που θα εισαχθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών, για το σχολικό έτος 2024-2025… Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και Τρίτης Ηλικίας

    11. Έγκριση ή μη διάλυσης της από 10.2007 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θρακομακεδόνων και της εταιρείας «ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.» για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού & γραφεία φορέων Κοινότητας Θρακομακεδόνων», με διαταγή του φορέα κατασκευής για την οριστική διακοπή εργασιών, κατ’ άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 3669/2008. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

     12. Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 35458/03-04-2024) με Ανάδοχο εταιρεία την Circet Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.   Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ)

 

Μοιραστείτε το…