Πρόσκληση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών στη συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2024

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ/ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ (ΜΠΑΛΑΣ), ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ δημου Διονυσου,  Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ δημου Αχαρνων  ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ, ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 248767/19-05-2023 απόφαση του  Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ, (ΑΔΑ: 6Τ1Ι4653Π8-9ΕΓ – ΦΕΚ 494 ΥΟΔΔ/25-05-23), σας προσκαλεί στην συνεδρίαση της που θα πραγματοποιηθεί την

19ης του μηνός Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή  και από ώρα  12:00π.μ.

στην έδρα της στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Λ. Θρακομακεδόνων 142,  1ος όροφος (έδρα του Δασαρχείου Πάρνηθας) στην οποία θα συζητηθούν οι αντιρρήσεις/πρόδηλα σφάλματα/αιτήματα αναμόρφωσης κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη Δ.Ε. Αχαρνών Δήμου Αχαρνών που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα Ημερήσιας Διάταξης.

                                                                                                                                           Η Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                                                                                                                 Μαρία  Κοσσίδα

                                                                                                                                                      Δικηγόρος

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συνεδρίασης της 19 ης   Ιουλίου 2024

ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ/ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟY ΧΑΡΤΗ Δ.Ε.ΑΧΑΡΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  & Δ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΤΑ
12:00 1 ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 419396/20-07-22  

 

Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ

 

2 ΦΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 448313/27-01-23
3 ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 448130/24-01-23
4 ΝΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 359397/30-05-22
5 ΝΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ 359437/30-05-22
6 ΝΟΥΣΑ ΝΙΚΗ 359334/30-05-22
7 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 447970/22-12-22
8 ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 448306/27-01-23
9 ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 448308/27-01-23
10 ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 279614/05-03-22
11 ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 448201/26-01-23
12 ΤΖΕΡΕΜΕ ΜΑΡΙΑ 369953/16-06-22
13 ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 448211/28-01-23
14 ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 448229/28-01-23
15 ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 448100/20-01-23
16 ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 303131/11-04-22
17 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 353530/27-05-22
18 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 448184/27-01-23
19 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΖΩΗ 448091/22-01-23
20 ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 448179/27-01-23
21 ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 448116/23-01-23
22 ΜΠΑΛΙΤΣΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 448024/10-01-23
23 ΣΦΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 448188/26-01-23
24 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 448187/27-01-23
25 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 448186/27-01-23
26 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 448325/27-01-23  
  27 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 448304/27-01-23
28 ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 270659/21-01-22
29 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 448343/30-01-23
30 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 323929/18-05-22

Παρακαλούμε όσοι άσκησαν πρόδηλο σφάλμα κατά των δασικών χαρτών και ζητούν την ορθή εφαρμογή επί του δασικού χάρτη του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισμού (η οποία δεν φέρει συντεταγμένες) να προσκομίσουν ενώπιον της επιτροπής κατά τη συνεδρίαση  τοπογραφικό διάγραμμα της επίδικης έκτασης σε ψηφιακή και αναλογική μορφή, με συντεταγμένες εξαρτημένες από το προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

Επίσης μπορείτε να προσκομίσετε ότι έγγραφα κρίνετε σκόπιμο.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παρασταθείτε, η υπόθεσή σας θα συζητηθεί και θα κριθεί στην ουσία με τα έγγραφα που ήδη υπάρχουν στο φάκελό σας.                                                                                                                                     

                                                                                                                                              Η Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                                                                                                                                                                                      Μαρία Κοσσίδα

                                                                                                                                                            Δικηγόρος

Μοιραστείτε το…