Πρόσληψη 25 ατόμων για 2 μήνες από το Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ) ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού 25 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για τη θωράκιση του δασικού πλούτου από την παράνομη υλοτομία στην Πάρνηθα. Οι ειδικότητες είναι 20 ΥΕ Φυλάκων – Εργατών και 5 ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Περισσότερες πληροφορίες:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝ ΠΑ»
Διεύθυνση: Αχαρνέων Ιππέων & Μ. Βασιλείου (Εργ. Κατοικίες – Πρ. Ηλίας)
Τηλέφωνο: 210 2400825
Email: info@synpa.net

Μοιραστείτε το…