Πρωτοβουλίες της Ι.Μ. Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κατά της βίας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

« Τι κάνουμε εμείς για την βία…

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και εύπλαστη κοινωνική πραγματικότητα η βία αποτέλεσε παράγοντα εξέλιξης και μετασχηματισμού των καταστάσεων, που ως πρόσφατα θεωρούσαμε δεδομένες. Η έξαρση της βίας σε όλες τις μορφές της αποτελεί σήμερα ένα γεγονός, που στα πλαίσια της δεύτερης νεωτερικότητας που διαμορφώθηκε πάνω στην κοινωνία του ρίσκου, μπορεί να δράσει καταλυτικά, ανατρέποντας τις ισορροπίες σε κάθε πτυχή του σύγχρονου βίου, από την καθημερινότητα στην γειτονιά, το σχολείο και τους χώρους εργασίας, έως την πολιτική και την θρησκεία.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η βία υπάρχει όσο και ο κόσμος και δεν αποτελεί σύγχρονο, αλλά διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα, που συνεχώς αποκτάει νέα προσωπεία, η Εκκλησία έχει κληθεί πρακτικά κι όχι θεωρητικά να την αντιμετωπίσει στο πεδίο της κοινωνικής δράσης, αναγνωρίζοντας ότι η αντίβία αποτελεί θεμελιώδη χριστιανική επιταγή και μια εκ των βάσεων της διδασκαλίας του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και μεταγενέστερα των Πατέρων της Εκκλησίας.

Δεν θα ήταν πλεονασμός να υπενθυμίσουμε πως στο σύγχρονο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας μας έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση της βίας, μέσα από προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον περιορισμό της ενδοοικογενειακής βίας, του trafficking, της παιδικής κακοποίησης, της κοινωνικής, ρατσιστικής, αθλη- τικής και εργασιακής βίας, της έμφυλης βίας, του σχολικού εκφοβισμού (bullying) κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της βίας ήδη από το έτος 2017, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και μέσω της συμμετοχής της σε κοινωνικά και Εκκλησιαστικά δίκτυα που εργάζονται για τον σκοπό αυτό, προωθώντας ουσιαστικά τις συνέργιες μεταξύ Εκκλησίας, Πολιτείας, ΟΤΑ και δημοσίων και ιδιωτικών φορέων προς την κατεύθυνση της προστασίας των ανθρώπων από την βία και τα επακόλουθά της. Έτσι λοιπόν: Ως Θρησκευτικός Φορέας, διοργανώνει τακτικά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών κατά της βίας, έχοντας κινητοποιήσει μερικές από τις κορυφαίες προσωπικότητας του πολιτικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού, δημοσιογραφικού και πνευματικού κόσμου της Χώρας μας, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις πρωτοβουλίες μας και αποτελούν στενότατους συνεργάτες και «αποστόλους» του έργου μας.

Χαρακτηριστικά η Ιερά Μητρόπολή μας διοργάνωσε τον Απρίλιο του 2022, σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής, την μεγαλύτερη εκδήλωση κατά της βίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτει η Μητροπολιτική μας Περιφέρεια, με τίτλο: ΒΙΑ … Όψεις – Απόψεις – Αποτυπώσεις, με την συμμετοχή σπουδαίων προσωπικοτήτων, η οποία προκάλεσε πανελλήνια αίσθηση και της οποίας τα πρακτικά θα εκδοθούν εντός της επόμενης χρονιάς.

Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και ειδικότερα με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Φυλής και Ιλίου για την υποστήριξη των δράσεων αντιβίας, καθώς και με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων.

Δρα καθοριστικά κατά της ρατσιστικής βίας μέσω του προγράμματός της, με την ονομασία: «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά» και μέσω της υποστήριξης των δράσεων της ΜΚΟ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» της Εκκλησίας της Ελ- λάδος.

Η Εκκλησία μας τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν είναι θεατής των καταστάσεων, αλλά διαμορφωτής τους. Διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την κατάρτιση και κυρίως την πίστη και την αγάπη ώστε να αποτελέσει το κύριο εμπόδιο στην επέλαση και την ισχυροποίηση της βίας.

 

 

Μοιραστείτε το…