Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) Δήμου Αχαρνών» Πρόεδρος η Δημοτική Σύμβουλος κα. Χριστίνα Κατσανδρή

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Με απόφαση 197 του Δημάρχου Αχαρνών   κ. Σπύρου Βρεττού, αριθ. Πρωτ. 13540/ 07-02-2024  συγκροτείται η  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) – οι αρμοδιότητες της οποίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 5056/2023 από τις 30-6-2024 θα ασκούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – ως ακολούθως:

  1. Την κ. Χριστίνα Κατσανδρή, Δημοτική Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρο αυτής, αναπληρούμενη από τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Γεωργία Ευθυμιάδου-Τουμανίδου.
  2. Την κ. Άννα Κωσταρέλου, Διευθύντρια του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δημήτρη Καλαμπαλίκη, Διευθυντή του 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.
  3. Την κ. Ελένη Γεωργαντά, Διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κωνσταντίνο Πολυδωρόπουλο, Διευθυντή του 4ου Γυμνασίου Αχαρνών.
  4. Την κ. Γεωργία Ρένεση, εκπαιδευτικό του 4ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ. Βίκυ Βασιλάτου, εκπαιδευτικό του 7ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών, εκπρόσωποι της Δ΄ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής.
  5. Την κ. Κατερίνα Κατσούλα, εκπαιδευτικό του 6ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ. Βασιλική Κορρέ, εκπαιδευτικό του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, εκπρόσωποι του συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».
  6. Τον κ. Στυλιανό Βυθούλκα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος, τον κ. Παναγιώτη Καια, εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών.

 

Καθήκοντα Γραμματέως στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) θα ασκεί η κ. Κωνσταντίνα Δημητρέση του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, με αναπληρώτρια την υπάλληλο του ιδίου τμήματος της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, κ. Ευαγγελία Αγγελίδου του Δημητρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄.

 

Μοιραστείτε το…