Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της «Αναπτυξιακής» Αχαρνών

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε σώμα συγκροτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο, της  «Αναπτυξιακής  Αχαρνών – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής  Αυτοδιοίκησης».

Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αχαρνών, μετά από πρόταση του Δημάρχου Αχαρνών, αναδείχθηκε ο Δημοτικός   Σύμβουλος, Οδυσσέας Καμπόλης.

Αντιπρόεδρος τοποθετήθηκε η Διονυσία Μπομπόνη και στη θέση του Διευθύνοντος συμβούλου εκλέχθηκε το μέλος της Αναπτυξιακής, Ιωάννης Μίχας.

Εκτελεστικό μέλος με αρμοδιότητα προτάθηκε και εκλέχθηκε ο κ. Σωτήρης Μπίστας, απόστρατος Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς.

Ενώ , ο κ.  Χαράλαμπος Ορφανίδης αναλαμβάνει μετά την εκλογή του καθήκοντα εκτελεστικού μέλους.

Τα υπόλοιπα μέλη:

  • Μαρία Μπούκη ως μέλος.
  • Όλγα Παυλίδου ως μέλος.
  • Ιωάννης Αβραμίδης ως μέλος.
  • Γεώργιος Δέδες ως μέλος.

Μοιραστείτε το…