Την πρώτη του παράταση πήρε το έργο για τη διευθέτηση του ρέματος Καναπίτσα στις Αχαρνές.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Την πρώτη του παράταση πήρε το έργο για τη διευθέτηση του ρέματος Καναπίτσα στις Αχαρνές. Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το έργο μετατίθεται κατά 18 μήνες, με νέα καταληκτική ημερομηνία στις 23 Οκτωβρίου 2025. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ η οποία ανέλαβε το έργο με ποσοστό έκπτωσης 52,64%.

Το αρχικό κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 23,5εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 18,95εκατ.ευρώ). Τα έργα πραγματοποιούνται στους Δήμους Αχαρνών και Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 23 Απριλίου 2021 εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού έχοντας ως αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες, δηλαδή μέχρι την 23η Απριλίου 2024.

Οι λόγοι της παράτασης συνοψίζονται σε λόγους όπως: η καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και η ενεργειακή κρίση, η μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικά ευρήματα, οι μελέτες εφαρμογής κ.α.

Πρόκειται για το αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Αττικής, από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γ.Γ.Υ. – Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – Δ.Α.Ε.Ε. Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19).

Το αρχικό κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 23,5εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 18,95εκατ.ευρώ). Τα έργα πραγματοποιούνται στους Δήμους Αχαρνών και Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Μοιραστείτε το…