Το σχέδιο Πιερρακάκη κατά του σχολικού bullying : Πενθήμερη αποβολή και ποινική ευθύνη των γονέων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Στοπ στο µπούλινγκ (bullying) στα σχολεία θέλει να βάλει ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ύστερα από την έξαρση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας, ενώ προβλέπεται ποινική και οικονοµική ευθύνη των γονέων των µμαθητών που κάνουν κατάληψη και επανέρχονται οι πενθήμερες αποβολές. Για τον λόγο αυτό, µε ειδικό σχέδιο που έχει εκπονήσει το υπουργείο, προωθείται άµεσα ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά µόνο για επώνυµες καταγγελίες από µμαθητές και γονείς, ενώ θα προηγηθεί καµπάνια εθνικής εμβέλειας µέσω της τηλεόρασης, αλλά και του TikTok, µε µηνύµατα κατά της σχολικής βίας και µε στόχο να ευαισθητοποιηθεί το σύνολο της κοινωνίας.

Οι καταγγελίες για bullying θα πρέπει να γίνονται επώνυµα, καθώς σε πρώτη φάση τουλάχιστον θέλουν να «τρέξει» το σύστηµα µε πλήρη στοιχεία του προσώπου που κάνει την καταγγελία που θα αναγράφεται στην πλατφόρµα, ώστε να υπάρξει εξοικείωση και υπευθυνότητα. Σύµφωνα µε το σχέδιο του υπουργείου, στην ειδική ψηφιακή πλατφόρµα, η οποία θα λειτουργεί µε την ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος», για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισµού, πρόσβαση θα έχουν οι µμαθητές, οι γονείς, καθώς και όσοι έχουν την επιµέλεια µμαθητών.

Η πρόσβαση διασφαλίζεται µε τη χρήση ατοµικών κωδικών εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα και διευκολύνεται µε τη δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου που υποδέχεται επώνυµες αναφορές. Η υποβολή αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα δεν εξαρτάται από άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι δε προαιρετική και παράλληλη µε τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον διευθυντή ή τον προϊστάμενο κάθε σχολικής µονάδας και εργαστηριακού κέντρου. Αποδέκτες των αναφορών για περιστατικά εκφοβισµού και ενδοσχολικής βίας που υποβάλλονται ψηφιακά θα είναι ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος της σχολικής µμονάδας και ένας εκπαιδευτικός που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν.

Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για το σχολικό bullying
Εν τω µμεταξύ, τη σύσταση Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, ως διεπιστηµονικό συμβουλευτικό όργανο του πρωθυπουργού, µε στόχο την υποστήριξη του έργου του στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας στους ανήλικους, προβλέπει απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την υποβολή πρότασης εθνικής στρατηγικής στον πρωθυπουργό για την ανάπτυξη και υλοποίηση πλήρους και συνεκτικού πλαισίου πολιτικών και δράσεων πρόληψης, ανάσχεσης και εν γένει αντιμετώπισης της βίας και παραβατικότητας ανηλίκων, είναι η Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Μεγάλη σηµασία αποδίδεται στον επαναπροσδιορισµό του πλαισίου κανόνων και ευθύνης για τον περιορισµό των φαινομένων µπούλινγκ. Βασικό βήµα είναι η αυστηροποίηση του ποινολογίου για τους µαθητές, µε επαναφορά των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, καθώς και η ειδική θεσμοθέτηση ποινικών και οικονομικών ευθυνών των γονέων των µαθητών που συμμετέχουν στις καταλήψεις των σχολείων.

Σύµφωνα µε το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο Παιδείας γίνεται επαναφορά της διάταξης για τη δυνατότητα αποβολής μαθητή µέχρι πέντε ηµερών από τον σύλλογο διδασκόντων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον διευθυντή του σχολείου, µε απόφασή του, να δίνει µέχρι τρεις ηµέρες αποβολή.

Ποινική ευθύνη των γονέων των µαθητών που κάνουν κατάληψη σχολείου
Θα υπάρξει επίσης ειδική διάταξη για την ποινική ευθύνη των γονέων των µμαθητών που κάνουν κατάληψη σχολείου, καθώς και ειδική διάταξη για την οικονοµική ευθύνη των οικογενειών σε περίπτωση που τα παιδιά τους έχουν προκαλέσει υλικές ζηµιές σε σχολείο.

Για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς µαθητών, προβλέπεται από προφορική παρατήρηση, επίπληξη έως και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Η αποβολή µιας ή δύο ηµερών επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα (προφορική παρατήρηση και επίπληξη), που έχουν προηγουμένως ήδη εφαρμοστεί, δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του µμαθητή ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και µεµονωµένη.

Στην περίπτωση που µαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή µαθήµατος είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται µε την ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, λαµβάνοντας απουσία.

Εξετάζεται ο αριθµός των απουσιών των µαθητών και θα επανέλθει στις 64 δικαιολογημένες και 50 αδικαιολόγητες απουσίες, καθώς επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου καταργήθηκε η διάκριση απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, µε όριο απουσιών τις 114.

Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε προχθές από τους διευθυντές σχολείων να ορίσουν υπεύθυνους για τις επώνυµες καταγγελίες περιστατικών στο bullying stop – bullying.gov.gr που είναι η διεύθυνση της πλατφόρµας καταγγελιών.

Αύξηση περιστατικών
Ο σχολικός εκφοβισµός έχει αυξηθεί εφέτος σε σχέση µε την προηγούµενη σχολική χρονιά, σύµφωνα µε συμπεράσματα έρευνας του Χαµόγελου του Παιδιού. Συγκεκριμένα ένα στα τρία παιδιά (35,5%) σε όλη τη χώρα, τη σχολική χρονιά 2023-2024, και ένα στα δύο παιδιά στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Αττικής, δηλώνουν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό.

Μάλιστα, καταγράφεται µε µικρή διαφορά υψηλότερο ποσοστό εκφοβισµού σε κορίτσια συγκριτικά µε τα αγόρια. Επίσης ένα στα τέσσερα παιδιά σε εθνικό επίπεδο δηλώνει ότι αισθάνεται πως το σχολείο δεν του µμαθαίνει να µην εκφοβίζει τους συμμαθητές του.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής

 

Μοιραστείτε το…