ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟΣ ΔΟΜΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: Καταγγελίες και Ερωτήματα Δημοτών, χρήζοντα άμεσων επεξηγήσεων

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

γράφει η Μαρία Χατζηδάκη Βαβουρανάκη*

Ένα πακέτο χωρίς αποστολέα. Με ένα μάτσο έγγραφα και ένα γραπτό. Είναι ανώνυμο και δεν θα έπρεπε να το λάβω υπ’ όψιν μου. Όμως δεν μπορώ να αγνοήσω την φύση του Φορέα και την επαφή με παιδιά ειδικών δεξιοτήτων. Είναι ένα θέμα που αγγίζει κάθε γονιό.

Τόσο τα έγγραφα, όσο και οι αναφορές με έβαλαν σε σκέψη. Δεν φαίνεται απλή προπαγάνδα, αυτό είναι βέβαιο. Εγώ λοιπόν, θα αναφέρω εδώ τα καταγγελλόμενα. Ως ερωτήσεις.

Με κάθε επιφύλαξη και θα αναμένω απαντήσεις. Άλλωστε, οι δημότες πρέπει να ξέρουν και ειδικότερα όταν πρόκειται για Φορείς με εξαιρετικά λεπτής φύσης δραστηριότητες σαν αυτές που έχει σκοπό το “ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ”. Έτσι κι αλλιώς, μια σφαιρική απάντηση θα έλυνε απορίες και θα έβαζε τα πράγματα στην θέση τους. Αυτή την απάντηση θα περιμένω εναγωνίως και ελπίζω να έρθει και να διαψεύσει όσα καταγγέλλουν δημότες. Το ελπίζω και το εύχομαι…Γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα αναφερόμενα έγγραφα θα τα παραλάβει Αρμόδια Αρχή για τα περαιτέρω. Κανείς δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τέτοια καταγγελία.

 

Υπάρχει Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης στο Βαμβακάρειο; Από την έναρξη λειτουργίας της Δομής, θα έπρεπε να υπάρχει για την περίπτωση ατυχήματος. Υπάρχει;

Ας δούμε τις καταγγελίες:

Επιβάλλεται εκ του Νόμου να υπάρχει θέση διευθυντή Διοίκησης ή όχι; Αν ναι, γιατί δεν υπάρχει;

Υπάρχει Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης; Από την έναρξη λειτουργίας της Δομής, θα έπρεπε να υπάρχει για την περίπτωση ατυχήματος. Υπάρχει;

Καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει Άδεια Λειτουργίας καθώς και Κανονισμός Λειτουργίας. Είναι τούτο αληθές;

Καταγγέλλεται ότι ζητούνται από τους γονείς τρόφιμα ενώ διατείνονται πως υπάρχουν μαγειρεία. Ρωτούν γιατί δεν προσλαμβάνεται μαγείρισσα και τραπεζοκόμος. Στ’ αλήθεια δεν υπάρχουν ή η καταγγελία δεν ισχύει; Αναφέρεται επίσης ότι υπήρχε και μαγείρισσα και τραπεζοκόμοι αλλά δεν ανανεώθηκε η παράταση παραμονής τους.

Διατείνονται ότι ωφελούμενοι που έχουν προσληφθεί στον Δήμο Αχαρνών, εργάζονται στο Βαμβακάρειο. Είναι αλήθεια ή ψέματα και αν ναι…προβλέπεται αυτό από τον Νόμο;

Υπήρχε υπεύθυνη φύλαξη από Εταιρεία Security. Σήμερα δεν υπάρχει, η φύλαξη έχει ανατεθεί σε υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι προστατεύουν την Δομή; Ο Νόμος συμφωνεί;

“Φιλοξενούνται παιδιά με γονείς χαμηλών εισοδημάτων”. Ισχύει αυτό για όλους ή υπάρχουν παιδιά πλουσίων οικογενειών;

Είναι αλήθεια ότι στο Φυσικοθεραπευτήριο δεν υπάρχει Φυσιοθεραπευτής και δεν υπάρχει ούτε κρεβάτι;

Συγκέντρωση Γονέων πρέπει να γίνεται κάθε έξι μήνες. Οι Καταγγελίες αναφέρουν ότι η τελευταία έγινε πριν ένα χρόνο και δεν υπήρχε ούτε χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης όπως επιβάλλεται. Αληθεύει;

Επιτρέπεται η αντικατάσταση ωφελούμενων όποτε θέλει η Διοίκηση όπως έγινε τον Ιούνιο; Τι προβλέπεται Νομίμως γι’ αυτές τις αλλαγές;

Καταγγελία αναφέρει ότι απασχολούνται απογευματινοί ηλικίας 55-65. Είναι Νόμιμο ή όχι; Να αναφέρω επακριβώς τι μου γράφει ο/η καταγγέλων/ουσα χωρίς διορθώσεις: “δουλεύανε με το πρόγραμμα 55-67 που πληρώνονταν από τον ΟΑΕΔ παράνομα και αυτοί εντωμεταξύ απορροφούσαν τα χρήματα που έπρεπε να προσλάβουν από το πρόγραμμα σε άλλους; Που απορροφούσαν τα χρήματα αυτών που έπρεπε να προσλάβουν;”

• Επίσημο έγγραφο, χωρίς ακριβή ημερομηνία αλλά απλή αναφορά σε “ΧΡΗΣΗ 2023”, αποτελεί εντολή πληρωμής στην Εταιρεία “GREEN TREE PARTNERS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ” ποσού 2.480€ με αιτιολογία “ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ”. Θα ήθελα να μάθουν οι δημότες ΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΜΟΙΒΕΣ. Μου φαίνεται περίεργο, αφού Ο ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ, έτσι δεν είναι; Το έγγραφο, υπογράφεται από την προϊσταμένη Τμήματος Εξόδων, την συντάξασα και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Το ΕΠΙΣΗΜΟ αυτό έγγραφο, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ “Ο ΛΑΒΩΝ”

• Επίσημο έγγραφο που αφορά “ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΔ ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ”, υπογραφέν από τον κ. Σπυρίδωνα Κουρούμαλο εκπρόσωπο της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ www.keana.gr” και ημερομηνία 4 Μάϊου 2022 ώρα 8:21 αναφέρει: “..αίτημα συνάντησης “με σκοπό την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας καθώς και των διαδικαστικών θεμάτων (τροποποίηση τεχνικού δελτίου κ.α.). Συμπληρώνει ότι επιθυμεί να παρίσταται και η κ. ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΒΡΑ, Διευθύντρια Υγείας της αναφερόμενης Δομής. Ιδιόχειρη σημείωση στο έγγραφο που έλαβα, σημειώνει: “δεν ήθελε η Μπούκη”. Μάλλον εννοεί ότι η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. ΑΝ είναι έτσι, γιατί δεν υλοποιήθηκε αυτό το αίτημα;

•ΕΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αποσταλέν από την Περιφέρεια Αττικής και ημερομηνία 10/5/23 αναφέρει: “..θα πρέπει να υποβάλλετε άμεσα ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ που θα συνοδεύεται από τροποποιημένες Αποφάσεις Υλοποίησης με ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) στις οποίες θα αναγράφεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου η 30/9/2023 ..Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω αλλαγή γίνεται προκειμένου να υπάρξει ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ στην συνέχιση λειτουργίας των δομών μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων.” Υπήρξε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ που ζητήθηκε από την Περιφέρεια;

Καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει Άδεια Λειτουργίας καθώς και Κανονισμός Λειτουργίας. Είναι τούτο αληθές;

Τι απέδειξε η δημοσιογραφική έρευνα της υπογράφουσας

1) Βρήκα ότι η ανάθεση φύλαξης έγινε για τελευταία φορά το 2021. Μετά από αυτό, καμία ανάθεση δεν αναφέρεται στις πηγές που αναζήτησα.

“21PROC009429411
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΑΡΩΓΗ»ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΩΓΗ
Ανάθεση Φύλαξης Του Βαμβακαρειου Ξενώνα Του ΚΑΜΕΑ “Αρωγή” Δήμου Αχαρνών
«Απευθείας Ανάθεση Για Τη Φύλαξη Του Κτιρίου Στο «Βαμβακαρειο Ξενωνα»
•26-10-2021
•5.789,99 €

2) Η Εταιρεία που “τρέχει” το σχετικό πρόγραμμα, είναι η GREEN TREE PARTNERS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 135859703000
ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 107Β, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ.16341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) : 10.000,00€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 107Β, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ.16341 (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

3) Η καταγγελία αναφέρει πως έχει πληρωθεί δύο φορές ο αρμόδιος σύμβουλος με δύο ποσά μέσα στο έτος 2023. Απλώς τα αναφέρω δια την τάξιν: 12.000€ για το 2022 και 12.009€ για το 2023. Λογικά οι εισπράξεις θα έπρεπε να πληρωθούν στην ως άνω αναφερόμενη Εταιρεία.

4) Ένα από τα επίσημα έγγραφα εκδοθέν 28/6/2022 ώρα 12:05 αναφέρει :”Σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο Παρακολούθησης πράξης ΣΥΔ, ο δικαιούχος πρέπει να εκπονήσει σε συνεργασία με την διεπιστημονική του μονάδα και να δημοσιοποιήσει μια ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης της πράξης εντός 30 ημερών με το πέρας των 18 πρώτων μηνών υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η παραπάνω έκθεση υποβάλλεται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου”.

Ζητώ συγγνώμη εάν δεν την βρήκα, αν υπάρχει ενημερώστε με.

5) Βρήκα έγγραφο στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” που αναφέρει αποφάσεις πληρωμής. Θα σας δώσει μια γενικότερη εικόνα της λειτουργίας καταγραφής οικονομικής δραστηριότητας από το έτος 2011 έως και σήμερα. (διαθέσιμο για κατέβασμα στο www.acharnaiki.gr/arogi.xlsx)

Χρήσιμες πληροφορίες για τον αναγνώστη

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ Α ΚΑΙ Β», αποτελούν έναν κεντρικό άξονα δράσης του Φορέα «ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Αχαρνών, αφού εξασφαλίζει στους ενοίκους της ένα προστατευμένο περιβάλλον διαμονής δυναμικής 9 ατόμων έκαστη (18 στο σύνολό τους) εντός αστικού ιστού, όπου θα μπορούν να ζήσουν μόνιμα σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια , σεβασμό και δημιουργικότητα.

Οι Στέγες ΔΕΝ αποτελούν ίδρυμα, τουναντίον αποτελεί λειτουργική καθημερινότητα που στόχος τους είναι η αποϊδρυματοποίησης των Ατόμων με Αναπηρία. Ως εκ τούτου ΔΕΝ αποτελεί σε καμία περίπτωση «κλειστή δομή» ή ίδρυμα.
Η λειτουργία των δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Αχαρνών, βασίζεται στην ένταξή τους στη Πράξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) στο Δήμο Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ 5070653 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2022.

Η φροντίδα που προσφέρει ο Βαμβακάρειος Ξενώνας αφορά τα εξής:

• Ψυχοκοινωνική επανένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω δράσεων, εκδηλώσεων, θεατρικά δρώμενα και αθλητικές δραστηριότητες
• Ανάπτυξη και προαγωγή γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων
• Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
• Καθημερινή διατροφή και φροντίδα
• Πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες (ΚΕΠΑ, ΕΟΠΥΥ κτλ)
• Άνετη καθημερινή διαβίωση
• Προαγωγή της αυτοεξυπηρέτησής τους
• Επικοινωνία με τις οικογένειες και το ευρύτερο περιβάλλον που πλαισιώνει τα άτομα με αναπηρία.
• Έξοδοι στο οικογενειακό περιβάλλον σε ημέρες εορτών, σαββατοκύριακα ή όποτε άλλοτε η οικογένεια ή ο ίδιος επιθυμεί.

Το έργο είναι ενταγμένο στη πράξη «Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Αχαρνών» στον άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «‘Αττική».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο. (ΕΚΤ)

Θέλω να ευχαριστήσω τους δημότες που μου εμπιστεύθηκαν τις ερωτήσεις τους. Νομίζω ότι με το παρόν χωρίς να θίγω κανέναν απολύτως έκανα το χρέος μου και τίμησα την εμπιστοσύνη τους.

*Μαρία Χατζηδάκη Βαβουρανάκη
– 35 χρόνια σε θέσεις ευθύνης ιδιωτικού τομέα
– 20 χρόνια Διοργανώτρια Εκθέσεων και Συνεδρίων
– 23 χρόνια Εκδότις Περιφερειακού Τύπου/Δημοσιογράφος/Επαγγελματίας Blogger

 

 

Μοιραστείτε το…